על מנת להגיע לאיזורים הרחוקים באיזור העבודה השתמש בקונזולת וגה (VEGA) אשר תאפשר להגדיל את טווח צינור היניקה עד לרדיוס של 7 מטר נוספים

ליחידה וסת המאפשר שימוש באורך הצינור הרצוי, והחזרת הצינור למתקן בגמר השימוש.
באופן זה הצינור אינו מושאר על הרצפה שם הוא חשוף לפגיעה מרכבים עוברים.

ניתן לחבר עמדות אלו ישירות למפוח או כחלק ממערכת יניקה מרכזית.

ניתן להשיג מערכת זאת עם קוטר של 75, 100 או 125מ”מ

 

צור קשר