מערכות אוורור וסינון אוויר

חוק אוויר נקי הוא בין החוקים החשובים והמשמעותיים בתחום הסדרת איכות האוויר בישראל. החוק הוא יוזמה של עמותת אדם טבע ודין המתבסס רבות על חקיקה דומה בארצות הברית של שנות ה-60. חוק אוויר נקי אושר בכנסת בשנת 2008 ונכנס לתוקפו בשנת 2011. המטרה עיקרית של החוק כשמה היא – אוויר נקי לרווחת כלל האוכלוסייה ושמירה על איכות אוויר נאותה בישראל. החוק השפיע רבות על המגזר התעשייתי בישראל על ידי קביעת איסורים ותקנות לצד האפשרות להטיל קנסות, לתבוע מזהמים העוברים על החוק בתביעה אזרחית ואף בדין פלילי. מהם עיקרי חוק אוויר נקי? כיצד מיושם החוק? מהם הפתרונות לעמידה בהוראות החוק?

ועדת אלמוג

חוק אוויר נקי מבוסס במידה רבה על עבודתה של ועדת אלמוג שעבדה משך 3 שנים במטרה להכין ערכי ייחוס סביבתיים באוויר עבור למעלה מ-100 חומרים כימיים שונים. בראש הוועדה עמד ד”ר שלמה אלמוג מהמכון לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה בבית החולים תל השומר ומכאן כינויה. מסקנותיה של הוועדה רבות אך אחת החשובות בהן היא שהרף המקובל לחשיפה לחומרים מסרטנים באוויר צריך להיות נמוך ככל האפשר בשל נזק מצטבר ובלתי הפיך לבריאות האדם. יש לציין כי הנחת היסוד היא שאין רף בטוח לחשיפה לחומרים אלו וערכי היחוס מבוססים על איזון בין בריאות הציבור לבין צרכי המשק והתעשייה.

הגדרות ערכי איכות האוויר בחוק אוויר נקי

אחד החידושים הגדולים בחוק אוויר נקי הוא קביעת ערכי איכות האוויר בכל הנוגע לרשימה של חומרים מזהמים. החוק מבחין בין ארבעה ערכים שונים לחומרים אלו:

  1. ערכי יעד – אלו הם ערכים שנקבעו משיקולים בריאות הציבור בלבד ויש לשאוף אליהם. ערכים אלו נבחנים מחדש כל 5 שנים.
  2. ערכי סביבה – הערכים הגבוהים ביותר של מזהמים המותרים בסביבה. חריגה מערכים אלו שווה לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר והיא נוגדת את הוראות החוק.
  3. ערכי התראה – ערכים של מזהמים שחשיפה קצרה אליהם עשויה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור ולכן יש למנוע כל חשיפה אליהם.
  4. ערכי ייחוס – ערכי יעד לחומרים שאינם כלולים בתוספת הראשונה לחוק. אלו יקבעו על ידי הממונה מטעם המשרד להגנת סביבה.

עיקרי חוק אוויר נקי

היתרי פליטה – החוק קובע כי תעשיית האנרגיה, הכימיקלים, המינרלים, הפסולת והתעשייה הביטחונית יחויבו בהנפקת היתרי פליטה אחת לשבע שנים. הנפקת ההיתר תעשה בכפוף לתשלום אגרה שמחירה נגזר מכמות המזהמים שהמפעל מבקש לפלוט לאוויר. תהליך הנפקת ההיתר אורך כשנה וחצי והוא עובר דרך מערך מקצועי במשרד להגנת הסביבה המגדיר עבור כל מפעל מהם ערכי הפליטה המותרים לו, את אמצעי הניטור שעליו להתקין וליישם וכן את הטכנולוגיות הטובות ביותר בכדי לצמצם את פליטת החומרים לאוויר. ביטול ההיתר בשל הפרת הוראותיו יגרור את סגירת המפעל המפר. עבור עסקים בינוניים וקטנים אלו יהיו כפופים להוראות דומות אך במקרה שלהם הן יוסדרו במסגרת רישוי עסקים.

מערך נתוני זיהום ארציים – המפעלים הגדולים במשק ידרשו להקים תחנות ניטור זיהום אוויר שנתוניהן יפורסמו לציבור באופן שוטף.

ציי רכבים – החוק מגדיר כי צי רכבים שבו למעלה מ-100 כלי רכב פרטיים וחברות הסעה בהן למעלה מ-50 כלי רכב מסחריים ידרשו לפעול על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר כתוצאה מפעולת כליי הרכב. כמו כן, יבואנים ומשווקים של כלי רכב ידרשו לציין את רמת הזיהום שכלי הרכב מייצר על מנת לתת לצרכן את האפשרות לבחור כלי רכב בעל רמת זיהום נמוכה. בסמכות פקחי המשרד להגנת הסביבה להפעיל אכיפה כנגד נהגים שלא יעמדו בהוראות החוק כולל שלילת רישיון הרכב או הוראות אי שימוש בו עד לתיקון הליקויים אשר גורמים לפליטת מזהמים ברמה שלא עומדת בהגדרות החוק.

איחוד סמכויות – כל נושא הטיפול בגורמים מזהמים ייפול תחת אחריותו של המשרד להגנת הסביבה (יש לציין כי לרשויות מקומיות ניתנו סמכויות לפעול בשטחן).

תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר – החוק כולל הוראה לממשלה להכין תוכנית שתקבע יעדים ולוחות זמנים ברורים להפחתת מזהים הנפלטים לאוויר.

עיצומים כספיים ועונשי מאסר – החוק מסמיך את המשרד להגנת הסביבה להטיל קנסות מנהליים, עיצומים כספיים ואפל עונשי מאסר. הסכומים יכולים להגיע עד לתקרה של 1.2 מיליון ₪, עונשי מאסר לנושאי משרות בכירות יכולים להגיע עד 3 שנים.

תביעה אזרחית – חוק אוויר נקי מאפשר להגיש תביעות אזרחיות כנגד מפרי החוק.

יישום החוק

כנהוג, לכל חוק מתווספות תקנות שתפקידן לפרט את הוראות החוק ולהורידן לרמת הביצוע. התקנות לחוק אוויר נקי כוללות בין השאר:

  • תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש”ע2010 – כוללות הוראות מדויקות להגשת היתרי פליטה.
  • תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשע”א 2011 – כוללות את ערכי המזהמים המותרים.
  • תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע”ב-2012 – מתייחסות לרמות הפליטה המותרות מכלי רכב.
  • תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק), התשע”ז-2017 – מתייחסות להוראות לצמצום פליטת אדי דלק לאוויר בתחנות דלק כולל תחנות פנים מפעליות.

מהם הפתרונות לעמידה בהוראות חוק אוויר נקי?

תקנות חוק אוויר נקי מפרטות כיצד יש לנהוג על מנת לעמוד בהוראותיו. כך למשל תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש”ע2010 מפרט כיצד יש להגיש היתר פליטה. עבור מפעלים המבקשים לעמוד בהוראות החוק ולהמשיך לפעול כסדרם, אין מנוס מלהשתמש בטכנולוגיות מתקדמות על מנת לצמצם את פליטת המזהמים לאוויר. כך גם ציי רכבים וכן תעשייה בינונית וקטנה הנדרשת לעמוד בהוראות חוק אוויר נקי במסגרת תהליך רישוי העסק. הטכנולוגיות העומדות לרשות התעשייה מרובות וכוללות מערכות לסינון אוויר, פתרונות סינון לעמודות עבודה, פתרונות יניקת פליטות גזים מכלי רכב, ציוד בקרה מתקדם ועוד. תעשיות “כבדות” מחזיקות ביועצים ומחלקות שתפקידן לנטר פליטות ולהתאים את הפעילות של המפעל להוראות החוק. עבור עסקים בינוניים וקטנים תכנון, פיתוח, אספקה , התקנה ותחזוקה של מערכות לטיפול בגזים, מערכות אוורור וסינון ומערכות לטיפול בגזי פליטה מורכבים טוב כי יעשו על ידי חברה המתמחה בתחום.

חוק אוויר נקי – לסיכום

חוק אוויר נקי נחשב לבשורה בתחום איכות האוויר והסביבה ולא לחינם. הוא מן המתקדמים שחוקקו בישראל והוא השפיע מעשית על התעשייה בארץ. על פי דו”ח של המשרד להגנת הסביבה משנת 2018 מפעלים השקיעו לא פחות מ-38 מיליארד ₪ כדי להתאים להוראות החוק החדש. התועלת למשק עמדה על 115 מיליארד שקלים כל שאין כל ספק כי יישום החוק אכן מועיל.

 

מוצרים קשורים

מסנן שקים SFN

מסנן שקים SFNמסנן שקים SFN

מסנן חלקיקים MDV

מסנן חלקיקים MDV

שואב אבק תעשייתי tromb 400

שואב אבק תעשייתי tromb 400

צור קשר