פרופיל לקוח: תוסף תוספים

בעיה: 

פליטות של אבק ואדי תהליך בקווי יצור

פתרון:

ביצוע יניקה מקומית של האבק הנפלט ע”י כונסי יניקה בקרבת מקורות הפליטה, יניקה בצנרת תהליכית למסנן חלקיקים ופריקה לביג בג

 

מידע טכני:

בהתקנות אלו נעשה שימוש במסנן קרטרידג’ים אנכיים מדגם MDV כולל פריקה לביג בג

 

 

ציוד בו נעשה שימוש

צור קשר